Przewód zasilający (do ładowania) 32A MODE 3 z wtykami typ 2 do typ 2

633.60