Przewód zasilający (do ładowania) 32A MODE 3 typ 1 do typ 2

490.05