Przewód zasilający (do ładowania) 16A MODE 3 typ 1 do typ 2

475.20